Výživa, doplňky stravy AMIX / Kreatin

Kreatin je látka tělu vlastní, která nám v těle podporuje veškerou funkci a to nejen základní pohyb a mluvení, ale i práci mozku, srdce....

Řadit podle 
Výrobce 

Zdokonalená forma Kreatinu - esterifikovaný
Creatine Ethyl Ester 120tbl.
běžná cena 470,00 Kč

naše cena 447,00 Kč (18,24 EUR)Zdokonalená forma Kreatinu - esterifikovaný
Creatine Ethyl Ester 125cps.
běžná cena 420,00 Kč

naše cena 399,00 Kč (16,29 EUR)Ultra mikronizovaný Kreatin Monohydrát zaručující
Creatine Monohydrate 220cps.
běžná cena 370,00 Kč

naše cena 352,00 Kč (14,37 EUR)Ultra mikronizovaný Kreatin Monohydrát zaručující
Creatine Monohydrate 500g pwd.
běžná cena 420,00 Kč

naše cena 399,00 Kč (16,29 EUR)Amix™ Kre-Alkalyn® je nová moderní forma kreatinu
Kre-Alkalyn® 120cps.
běžná cena 720,00 Kč

naše cena 684,00 Kč (27,92 EUR)


Kreatin se derivuje z guanidinu, jež se syntetizuje ze třech AK - Gly, Arg a Met. Z tohoto důvodu bývá i samotný kreatin označován jako AK. V lidském těle je kreatin produkován v játrech, slinivce břišní a ledvinách (právě díky přítomnosti potřebných enzymů) a následně se ukládá do svalů pomocí krevního oběhu. Ve skeletárních svalech je soustředěno více jak 90% celkového obsahu kreatinu, zhruba jedna třetina ve formě volného kreatinu a zbytek jako  kreatin fosforylovaný (CP). Těchto 90% se ve svalech nevratně přemění a vyloučí z těla močí v podobě  kreatininu. Zbývajících 10% se nachází společně v srdci, mozku a varlatech. Z tohoto celkového množství je organismem denně využito cca 1,6%, tj. necelé 2 g. Tento kreatin je poté nahrazen buď vlastní tělesnou syntézou a nebo příjmem z vnějších zdrojů (maso, vnitřnosti, ryby, mléko).

Proč způsobuje kreatin nárůst hmotnosti?

Zde se obecně udávají tři důvody. Tím prvním je, že spolu s kreatinem se do svalu dostává voda, tj. dochází k hydrataci buněk. Zatímco retence (výraz používaný u anabolických steroidů) znamená zadržování tekutin mimo buňky a způsobuje hladký, zalitý vzhled svalů, hydratace znamená uložení vody přímo v buňce, tj. sval bude působit plnějším a mohutnějším dojmem. Druhý důvod s tímto mírně souvisí, neboť díky zvýšené hydrataci jsou příznivě ovlivněny anabolické děje v buňkách, tj. zvyšuje se proteosyntéza. A třetí důvod je jasný: větší množství kreatinu znamená lepší obnovu ATP, tzn. mnohem intenzivnější trénink, a tím lepší odezvu při svalovém růstu. Když je ATP odbourán během procesu, při němž vzniká energie, přichází ke slovu kreatin, který se v játrech přeměňuje na makroergní sloučeninu ve formě CP, kterého je ve svalu 3 - 4krát více, a chemicky obnovuje ATP. To umožňuje svalům  pokračovat v kontrakci. Po 45 minutách (záleží na intenzitě úsilí) je CP také využit a produkce svalové síly rapidně klesá. Kreatin není spalován, aby posloužil jako zdroj energie, ale pouze působí jako energetický „nárazník“, který napomáhá přenosu energie derivované ze sacha

ridů a tuků za vzniku ATP.

Kdy je nejvhodnější suplementace kreatinem?

Bude se jednat především o krátkodobá zatížení, tj. např. sprint,  kulturistika, box, ale také hokej a fotbal. Účinky kreatinu na dlouhodobé výkony nebyly dostatečně prokázány, a proto jsou názory na suplementaci kreatinem u vytrvalostních  sportovců u odborné veřejnosti značně rozdílné.  Studie, která byla provedena v roce 1992 a měla za úkol zjistit, zda-li je kreatin ve formě suplementu dobře absorbován, zda-li trénink podporuje zvýšení jeho hladiny ve svalech a jaká je optimální dávka. Vědci použili celkem 17 jedinců, mužů i žen, kterým byl podáván kreatin monohydrát v různém množství a po různě dlouhou dobu. Výsledky ukázaly, že suplementace 5 g kreatinu 4 - 6krát denně po dobu více jak dvou dní má  výrazný vliv na obsah kreatinu ve svalu a navíc, pokud byl daný sval zároveň procvičován, byl nárůst obsahu ještě výraznější. Při této konkrétní studii totiž vědci nechali kontrolní skupinu jedinců šlapat na stacionárním kole, ovšem pouze jednou nohou, a nárůst kreatinu v ní byl oproti noze, která byla v klidu, až o 25% vyšší. Tento fakt pravděpodobně souvisí se zrychleným krevním oběhem v procvičovaném svalu, který zlepšuje permeabilitu  buněčných membrán, a tím připra

vuje lepší podmínky pro absorpci suplementu. Zajímavou částí závěrů studií také bylo, že největší nárůst byl zaznamenán u jedinců, kteří měli na počátku testu nejnižší hladinu kreatinu.

Účinek kreatinu se liší od člověka k člověku. Pro první dva týdny se doporučuje užívat 20 - 30 g denně v rozdělených dávkách spolu s jídlem nebo bílkovino-sacharidovým nápojem. To je tzv. úvodní fáze, která trvá většinou dva týdny, může se ale protáhnout i na čtyři. Pokud při tréninku dochází ke kvalitnímu „napumpování“, úvodní fáze je u konce a kreatinové rezervy se zcela zaplnily. Následná fáze se nazývá udržovací a užívá se u ní 5 - 10 g denně.

Formy kreatinu:

Když se kreatin objevil na scéně poprvé, byl k dispozici jen v malém množství forem. Jakmile výzkum objevil nějakou novou formu, výrobek brzy ležel na pultech  většiny prodejen. To svědčilo ve prospěch jeho účinnosti a současně působilo jako výzva dalšímu výzkumu, aby byl vyvinut ještě lepší kreatin, který ještě lépe vyhovuje požadavkům zákazníků. Dnes už se nikdo neptá, kdy a kolik kreatinu užívat, zato zůstává velkým otazníkem, jaký druh kreatinu je nejlepší.

Kreatin monohydrát:

Kreatin monohydrát je základní forma kreatinu. Většina studií testovala právě tuto formu, takže dnes víme, že je bezpečná a účinná. Těší se zájmu jak ve fitnesscentrech, tak v laboratořích bez ohledu na střevní křeče, krvácení a průjem, které b

yly často uváděny jako vedlejší účinky, ale jen v samotných začátcích kreatinu. Tehdy byla jeho výroba v začátcích a nikdo se nezajímal o tak podstatné věci, jako je velikost krystalů látky. Nyní se většina kreatin monohydrátů rozmělňuje na zrna o průměru mikronů, takže gastrointestinální potíže se objevují jen zřídka. Monohydrát je určitě nejpopulárnější formou na trhu, prodává se ve formě prášku, tablet, kapslí a v dalších formách.

Kreatin citrát:

Jeden z prvních kreatinových přípravků, které následovaly po zavedení kreatin monohydrátu, byl složen z molekuly kreatinu navázané na molekulu kyseliny citrónové. Tato kyselina je přírodní kyselinou, která je součástí tzv. Krebsova cyklu (řetězce dějů v lidském těle, při nichž vzniká energie v aerobním procesu). Jedná se tedy o  klíčovou substanci v energetickém metabolismu. Citrát ve spojení s kreatinem může svalům poskytnout více energie, i když to žádný výzkum zatím nepotvrdil.

Kreatinfosfát:

Kreatinfosfát, jedna z nejstarších forem, představuje molekulu kreatinu navázanou na kyselinu fosforečnou. V tomto složení se očekává 60% čistého kreatinu.  Ve svalu se kreatin stejně musí navázat na fosfátový anion, aby vytvořil kreatinfosfát, který je energeticky účinný. Proto mnoho lidí věří, že užívání fosfokreatinu je účinnější než kreatin monohydrát. Fosfátové prostředí též tlumí účinky únavové kyseliny mléčné (laktátu).

Kreatin malát:

Kreatin malát představuje molekulu kreatinu navázanou na molekulu kyseliny jablečné. Podobně jako citrónová, je i jablečná kyselina meziprodukt Krebsova  cyklu, takže z této kombinace se může vytvořit více ATP, než z jiné formy kreatinu. Kreatin tartrát Tartrát představuje molekulu kyseliny vinné navázané na kreatin. Obsah čistého kreatinu je asi 70%.

Kreatin hořečnatý:

Tato patentovaná forma představuje hořečnatý komplex kreatinu ve formě tzv. chelátu, což je minerální komplex, v němž je kreatin chráněn před rozkladem v žaludku, takže se pomaleji vstřebává. Jeho výhodou je i chování v samotném svalu, protože hořčík stimuluje přeměnu kreatinfosfátu na ATP.

Mikronizovaný kreatin:

Jedná se o jemně práškovou formu kreatin monohydrátu. Velikost zrn je 20krát menší než běžné částice kreatin monohydrátu, takže látka má větší povrch. To znamená, že se snadněji vstřebává v roztocích.

Dehydrovaný kreatin:

Když odstraníme z kreatinu vodu, dostaneme čistý kreatin. Poskyktuje asi o 6%  více kreatinu než monohydrát.

Kreatin HMB:

Je to novinka mezi kreatiny, která představuje kreatin navázaný na  molekulu HMB, který podporuje svalovou regeneraci a růst. Vazba mezi oběma molekulami je právě to, co kreatin i HMB chrání před degradací v žaludku a zvyšuje jejich rozpustnost a vstřebatelnost v těle. Jakmile se látka dostane do krve, vazba se rozštěpí a kreatin s HMB putují odděleně do nitra svalů.

Šumivý kreatin:

I když technologie šumivých suplementů je známa už dost dlouho, šumivý kreatin patří mezi novinky. Kreatin citrát nebo monohydrát se smíchá s bikarbonátem sodným a kyselinou citrónovou. Přidáme-li  k přípravku vodu, dojde k bouřlivé reakci mezi bikarbonátem a kyselinou, která dává preparátu šumivý charakter, a při níž se kreatin uvolňuje z nosiče. Tat

o technologie zabraňuje, aby se kreatin rozložil v žaludeční  kyselině, a zlepšuje vstřebávání kreatinu ve střevech. Navíc je velmi stálý i ve vodném prostředí.

Ethylester kreatinu:

Je to další novinka, která má chemický název ethylhydrochlorid-ester kreatinu, jinak také kreatin ethylester (CEE). Nárůst biologické dostupnosti kreatinu v této formě má řadu dalších, zdravotně prospěšných efektů. Tento ester zvyšuje schopnost kreatinu prostupovat stěnami buněčných membrán ve střevech a ve svalech. Teoreticky vzato, tato látka je vstřebatelnější a přijatelnější pro svaly a buňky než jiné formy kreatinu. CEE umožňuje užívat menší množství kreatinu a vynechat jed

noduché sacharidy.

Kreatin methylester:

Methylester kreatinu je kreatin s navázanou methylovou skupinou. Toto organické spojení brání molekule kreatinu rozpadnout se dříve, než se stráví a zmetabolizuje, což vede k větší absorpci kreatinu ve svalech. U produktů obsahujících methylovou skupinu se vystačí s menším dávkováním než u kreatinu monohydrátu.

Kreatin titrát:

Titrát je vlastně šumivá forma, ale přitom taková, která nevylučuje žádné bublinky. Je lépe rozpustná díky změněnému pH, které se ustaví v roztoku po jeho rozpuštění.

Tekutý kreatin:

Teoreticky jsou kapalné výrobky s kreatinem vstřebatelnější než pevné výrobky, protože se lépe rozpouštějí. Lze jej stabilizovat přidáním sojového oleje či minerálními koloidními komplexy na dobu až dvanáct měsíců. Někdy se také přidává kreatin do gelů s aloe vera, aby déle vydržel.

Žvýkací kreatin:

Přípravky ke žvýkání v ústech se rozdrtí zuby v ústní dutině a při trávení se z nich postupně vyloučí všechny složky. Buď se vyrábí ve formě žvýkacích tablet, tyčinek nebo želatinových „gumových“ bonbónů. Jeho vstřebatelnost je o něco nižš

í než u kapalných forem, ale přesto se získá dostatek účinné látky. Výhodou žvýkacích forem je především pohodlí.

Kreatin ?-ketoglutarát:

?-ketoglutarát (AKG) se dříve přidával k AK, jako byl Arg, protože zvyšoval vstřebávání oxidu dusnytého. Kreatin-AKG je jednoduše kreatin vázaný na molekulu AKG, předchůdce Gln. AKG se okamžitě vstřebává ve střevech, čímž předchází připadným trávicím potížím, a putuje do svalů. To znamená, že kreatin-AKG nepotřebuje pro vstup do svalových buněk už žádnou další pomoc, kterou mohou zajistit jednoduché sacharidy. Při  podpoře transportu kreatinu-AKG (nebo jednoduchými sacharidy) lze dávku kreatinu snížit, aniž by se snížila jeho účinnost. Navíc tělo využívá kreatin-AKG i jako palivo k obnově hladiny kreatinfosfátu v přestávkách mezi sériemi cvičení.

Kreatin glukonát:

Jedním z nejnovějších produktů je kreatin glukonát, který je složen z kreatinu navázaného na glukózu. Tato kombinace zlepšuje vstřebávání kreatinu ve střevech, protože se v nich pohlcuje podobně jako normální glukóza, která se vstřebává extrémně rychle. Glukóza rovněž zvyšuje rozpustnost kreatinu, když se smísí s vodou. Jejím účinkem se současně uvolní inzulín, který kreatinu pomáhá vstoupit do svalových buněk.

Trikreatin orotát:

Jedná se o kreatin navázaný na kyselinu orotovou. Zvyšuje hladinu karnosinu ve svalu, zvyšuje tvorbu kreatinfosfátu ve svalových buňkách, podporuje vytváření svalových bílkovin, a tím svalový růst. Užívání  trikreatin orotátu se získávají všechny výhody  kreatinu a zároveň další výhody vycházející z kyseliny orotové. Kre-alkalyn Patentovaná technologie zabezpečuje kreatinu jeho dokonalé vstřebávání a ochranu před degradací na kreatinin a to díky pH vyššímu než je 12. Výzkum dokazuje, že rychlost přeměny kreatinu na kreatinin je přímo spojená s pH tekutiny, která je použita k míchání kreatinu. Výsledek je takový, že čím nižší je pH tekutiny, tím rychleji se kreatin na kreatinin přeměňuje. Dále bylo zjištěno, že rychlost přeměny se dramaticky snižuje, jakmile pH samotného kreatinu dosáhne stupně 7, a kompletně se zastaví nad hranicí pH 12

\"\"

MTNiN